תוצאות חיפוש עבור: טיפול סיעודי

עזרה לאדם מבוגר

ישנם מספר גורמים אחראיים לספק שירותים וטיפולים סיעודיים לקשישים. אנשים מבוגרים לרוב צריכים עזרה נוספת, טיפולים שאינם יכולים להרשות לעצמם,

משכנות זהב

ביה"ח משכנות זהב שנוסד ב1970, הינו מרכז רפואי סיעודי, הנותן טיפול סיעודי 24 שעות ביממה. בביה"ח צוות מקצועי של רופאים

ניצולי שואה

סיוע לניצולי שואה חברת תיגבור סיעוד , בשיתוף עם הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל מסייעת לניצולים הזקוקים לעזרה סיעודית. הקרן

טרום סיעוד

שירות טרום סיעוד בנוסף לשירותים הניתנים לפי תקנות ביטוח לאומי לזכאים לקבלת גמלת סיעוד, תיגבור מספקת שירות טרום סיעוד: השמה

משכנות זהב

אגף שירותים לקהילה "עוד ינובון בזקנה, דשנים ורעננים יהיו…" (מסכת אבות ה') מרכזים גריאטריים – קבוצת תיגבור קבוצת תיגבור מנהלת