צור קשר!

השאר פרטים ונציג יחזור אלייך

טיפול סיעודי בבית

חברת תגבור סיעוד מציעה שירותי טיפול סיעודי בבית לאנשים חולים, בעלי מוגבלויות, קשישים ועוד. התאמת טיפול סיעודי בבית, דרך חברת תגבור סיעוד מבטיחה לכם שירות מקצועי ומהימן, בקרה וסיוע לכל אורך הדרך. כתובת לפניות .

יתרונות וחסרונות של טיפול סיעודי בבית

מצבים פיזיים ורפואיים מגוונים מצריכים טיפול והשגחה סיעודית ברמות שונות בקרב מגוון מטופלים. רוב  אוכלוסיית המטופלים מורכבת מקשישים ומאנשים עם מוגבלויות. רוב המטופלים הנם בני הגיל השלישי, אשר מצבם מוגדר כסיעודי ברמות שונות, ובנוסף לאוכלוסייה זו קיימים מטופלים שמצבם אינו תלוי גיל אלא נגרם עקב פגיעות מסוימות והוא זמני או קבוע. רוב האנשים בעלי צורך סיעודי בישראל הנם קשישים במצב סיעודי פיזי או מטופלים המוגדרים תשוש נפש. לפני שאגע בגופים המעניקים טיפול סיעודי, ישנם מקרים לא מעטים בהם קרובי המשפחה של המטופל לוקחים על עצמם את מלאכת הטיפול הסיעודי, יש לכך יתרונות וחסרונות. בנושא זה נדון במאמר אחר. במידה ואין קרובי משפחה או אין אפשרות לטפל במטופל במסגרת המשפחתית ישנם שלושה גופים של המדינה האחראים על הענקת הטיפול המוסדי. משרד הרווחה, ביטוח לאומי ומשרד הבריאות. בפני מטופלים אלו עומדות לרוב שתי אפשרויות – הבחירה בין טיפול סיעודי ביתי, דהיינו, המשך שהיית המטופל בביתו, בקהילה ובסביבה המוכרת לו תוך שהוא נהנה מהיתרונות הברורים של שמירה על מסגרת החיים לה הורגל וקבלת טיפול בה, או מעבר לאשפוז בבית חולים, מרכז רפואי אחר או מוסדות סיעודיים, שם משתנה לחלוטין מהלך חייו של המטופל, עובדה שלילית בפן המנטאלי אשר לה מתווספים חסרונות בפן הפיזיולוגי, החל מהשגחה נאותה וכלה בחשיפה מוגברת לסיכוני תחלואה משנית הקיימת מטבע הדברים במוסדות.

קצת היסטוריה על טיפול סיעודי לקשישים 

להלן נסקור בקצרה את המצב הקיים. דגש בסקירה יינתן למטופלים בני הגיל השלישי, המהווים את עיקר האוכלוסייה הנדונה, אך הרלוונטיות בתוכן הנה גם כלפי מטופלים צעירים בני כל הגילאים, לרבות קטינים, אשר פעמים רבות נאלצים לבחור בעצמם או יחד עם משפחתם בין שתי הברירות הטיפוליות הנ"ל. ככל שיתרונות הטיפול הביתי נמצאים כמובהקים ברוב המקרים בקרב קשישים, הרי שבקרב אוכלוסיה צעירה נחשבים יתרונות אלו אף למהותיים יותר. מקרב המדינות המפותחות בעולם, נחשבת ישראל לאחת המדינות עם שיעור צעירים גבוה, בה שיעור הקטינים גבוה במיוחד : בד בבד, הערכות ה-OECD מדברות על גידול מתמיד באוכלוסיית הקשישים עד לגידול של יותר מפי שניים במספר התושבים מעל גיל 80 כבר בעוד כשלושים שנה מהיום ולפני שנת 2050. הטיפול באוכלוסיות אלו מתחלק למה שנכנה להלן בתור "טיפול סיעודי ביתי" (ואליו מתייחסים גם כאל "טיפול סיעודי בקהילה") וכן ל"טיפול סיעודי מוסדי" במסגרת אשפוז קבוע. בנוסף קיימות מסגרות טיפול אמבולטוריות שונות, אשפוז יום או אשפוזים תקופתיים, כאשר מצבים אלו דורשים מסגרת התייחסות ספציפית נפרדת בשל השילוב בין שתי האלטרנטיבות העיקריות. המדינה, כפי שמתבטא במדיניות הממשלה והגופים הממשלתיים בישראל, מעדיפה ככלל כי טיפול כאמור לעיל ייערך ככל האפשר במסגרת קהילתית – טיפול סיעודי ביתי. שתי מסגרות התייחסות יוצרות העדפה לטיפול ביתי על פני אשפוז מוסדי סיעודי – הפן הבריאותי והפן הפיננסי. הוצאות המדינה על טיפול סיעודי מוסדי גבוהות והשאיפה לצמצם בהן משלימה את שאיפת המטופלים אשר ברוב המקרים ומטבע הדברים יעדיפו באופן מובהק המשך קבלת טיפול סיעודי בבית על פני מעבר לאשפוז. בנוסף על כך, טיפול סיעודי ביתי נאות עשוי להסתייע רבות לא רק במכשור הרפואי המתקדם הזמין כיום לרכישה אלא גם במוטיבציה להחלמה, אשר נוצרת במקרים רבים בהם ניצבות בפני המטופל שתי ברירות אלו. את מדיניות הממשלה מבטאת חקיקה אשר מגדילה בשאיפה את הוצאות המדינה על גמלאות סיעוד, המאפשרות בין השאר שכירת עזרה קבועה ומצמצמת במקביל את הוצאות האשפוז. חוק ביטוח סיעוד יחד עם חוק ביטוח בריאות ממלכתי מבקשים לתת מענה חלקי לנושא, ומהם משתקפת העדפת המדינה לעבור ממסגרת תקציבית של מימון אשפוז סיעודי והשתתפות המטופל לפי מבחני הכנסה לצורה של הגדלת נפח המטופלים הזוכים בטיפול ביתי ונושאים בחלק מסוים של העלויות בעצמם  לאחר קבלת הגמלה הרלוונטית .

יתרונותיו של טיפול סיעודי לקשישים בבית

מספרם של אזרחי ישראל המוגדרים בתור 'סיעודיים' עולה בהתמדה, ובקרב האוכלוסייה המוגדרת כסיעודית קיימות התפלגויות רבות של דרגות החומרה : נקודת המוצא היא שהשאיפה לקבל טיפול סיעודי ביתי עולה ככל שהמצב הסיעודי מורכב פחות, וכאן משלב רצון המדינה יחד עם רצון המטופלים וקרוביהם. אופציה של אשפוז נשמרת כיום במקרים רבים למצבים המורכבים יותר, הדורשים מענה רפואי רציף ומיידי. 'סיעודי' הוא מטופל הזקוק להשגחה, אשר הרקע לה עשוי להיות מגוון, ומצריך טיפול מסייע בשגרת היום-יום. מצב סיעודי עשוי להיות הפיך בתלות בגיל המטופל ובפגיעה הקיימת. אין חולק כי מוטב לו לאדם לשהות ולקבל טיפול סיעודי בביתו מאשר במוסד אשפוזי ככל שהדבר נוגע למצב רוחו ולפן המנטאלי, החיוני מאוד להחלמה כמו גם לרווחת המטופל. עלינו לזכור כי בקרב מטופלים אלו קיימים צעירים אשר סבלו טראומה חיצונית כלשהי, קבועה או הפיכה, ואשר עבורם שהייה ממושכת בת חודשים באשפוז עלולה להיות גורם סטרס ודיכאון, מלבד הסיכון שבזיהומים הקיימים במרבית המוסדות בישראל. תיאור זה נכון גם עבור מטופלים בוגרים ואף קשישים : השהייה בסביבת החיים המוכרת של המטופל, במסגרת ביתית בתוך הקהילה, קיום קשר קבוע עם אהוביו, חבריו ומכריו – לכל אלו יתרונות תרפויטיים מוכחים אשר נעלמים במרבית המקרים של אשפוז.
טיפול סיעודי בבית
טיפול סיעודי בבית שירותי טיפול לקשיש
בתי חולים, מוסדות סיעודיים ומערכות אשפוז שונות נחשבות לסביבה מדכאת בפן האישי, בהגדרה הפשוטה של הנושא, כמו גם באספקט הקליני. מוסדות אשפוז בישראל מתוקננים מבחינת צוות רפואי, סיעודי וכוחות-עזר באופן מינימאלי המבקש להבטיח 'מסגרת טיפול נאותה', וביקורת ציבורית רבה מושמעת על דלות ההיצע מטעם המדינה בכל הקשור לתקני כח אדם, לרמת התשתיות ולהשתתפות בהוצאות. מטופלים רבים נעזרים במטפל פרטי המלווה אותם במוסד הסיעודי, למרות שמצב זה גורר אחריו שאלות מורכבות נוספות. מוסדות אשפוז עלולים, ובפועל מכילים, מצבי סיכון רפואיים נוספים על אלו עמם התאשפז המטופל ובפרט סכנת זיהומים לצד התדרדרות במצב המנטאלי. כך לעיתים הופך הניסיון לפתור בעיה באמצעות אשפוז לכזה היוצר בעיה אחרת אשר עלולה לסכן את המטופל יותר מאשר המצב הראשוני : בפרט בולט הנושא בקרב מטופלים שמצבם הפיך ואפשרויות השיקום ריאליות.

שירות טיפול סיעודי בבית לקשישים סיעודיים

נושא הטיפול הביתי בהשוואה לטיפול המוסדי עומד במרכזו של דיון ציבורי ער וארוך. כב' השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן מביהמ"ש המחוזי בתל-אביב מטילה ספק ביתרון של אשפוז מוסדי על פני זה הביתי ובפסק דינה אף ביטלה את מכרז הסיעוד משנת 2007 – לאור התעריף הנמוך שקבעה המדינה, שלא מאפשר טיפול וקיום בכבוד במסגרת אשפוז. אדם הבוחר להיות מטופל בביתו ולנצל את הקצבאות השונות המגיעות לו לשם העסקת מטפל/ת ( ובין השאר גמלת סיעוד, קצבת שירותים מיוחדים, גמלת ילד נכה ועוד) ומשלב טיפול סיעודי ביתי יחד עם הצטיידות רפואית מותאמת עבורו עשוי לזכות ביתרון משמעותי בכל הנוגע להחלמה והבראה, שיקום – ואף במקרים בהם הטיפול הביתי לא נועד למטרות אלו והוא מלווה את המטופל בשלהי חייו, אך בביתו, במעקב של עובד סוציאלי המוגדר בחוק. בדיקת האפשרויות להסתייעות בקצבאות המתאימות מחד גיסא והציוד המתאים מאידך עשויה לחשוף בפני מטופלים רבים ובני משפחותיהם כיצד ניתן להפיק את המקסימום מהמצב הבעייתי וההתמודדות המורכבת (והכפויה) הזו. *מאמר זה אינו מתיימר להעניק ייעוץ כלשהו והוא בפירוש בא לתת מידע ראשוני בלבד. המאמר לא נועד   להחליף  ייעוץ מקצועי ו/או רפואי או ייעוץ אחר על ידי איש מקצוע המוסמך לכך. המאמר בא להציג את   האלטרנטיבות המתקדמות הקיימות כיום בנושא הטיפול הסיעודי הביתי, ואתם מוזמנים לפנות לגורמים מקצועיים כגון תיגבור על מנת לקבל פתרונות ספציפיים ויחודיים.

מחשבון זכאות לטיפול ביתי

גלילה לראש העמוד
חברות טיפול בקשישים | חברות סיעוד| מטפלת לקשישים

בדיקת זכאות!

תיגבור סיעוד – שירותי סיעוד בפריסה ארצית.
אנחנו מחוייבים לתת לכם וליקירכם את השירות הטוב ביותר
תוך הקפדה על יחס אישי ומקצועיות.

בדוק עכשיו מה הסיכוי שלך לקבל זכאות לגמלת סיעוד מטעם הביטוח הלאומי